Telefon: 0 554 406 95 16

AGREGA DENEYLERİ

01 - Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 1: Tane büyüklüğü dağılımının tayini - Eleme yöntemi - TS EN 933-1
Deneyin Amacı :
Agregaların tane büyüklüğü dağılımının tayini için kullanılan referans yıkama ve kuru eleme yöntemlerini kapsar. Bu standart, dolgu agregaları hariç olmak üzere, 30 mm’ye kadar anma tane büyüklüğüne sahip hafif agregalar dahil bütün agregalara uygulanır.
02 - Agregaların geometrik özellikleri için deneyler bölüm 3: Tane şekli tayini yassılık endeksi - TS EN 933-3
Deneyin Amacı :
Yassılık endeksinin tayini metodunu kapsar ve hafif agregalar da dahil olmaküzere doğal veya yapay orijinli agregalara uygulanır.4 mm’den küçük ve 100 mm’den büyük tane büyüklüklerine uygulanmaz.
03 - Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya karşı direncin tayini (mikro- Deval) - TS EN 1097-1
Deneyin Amacı :
Agregaların aşınmaya karşı direncinin ölçülmesiyle ilgili bir işlemi kapsar.
04 - Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler bölüm 2 : Parçalanma direncinin tayini (Los Angeles) için metotlar - TS EN 1097-2
Deneyin Amacı :
Agregaların parçalanma direncinin tayin edilmesidir.
05 - Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler bölüm 3: Gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini - TS EN 1097-3
Deneyin Amacı :
Kuru agregaların gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin belirlenmesi için deney metodunu kapsar.
06 - Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Hava dolaşımlı etüvde kurutma ile su muhtevasının tayini - TS EN 1097-5
Deneyin Amacı :
Hava dolaşımlı bir etüvde kurutma yöntemiyle agregaların su içeriğinin tayininde, kullanılan referans yöntemi kapsar.
07 - Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 6: Tane yoğunluğunun ve su emme oranının tayiniTS EN 1097-6
Deneyin Amacı :
Agrega özgül ağırlık ve su emme oranının belirlenmesidir.
08 - Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 7: Dolgunun tane yoğunluğu tayini - Piknometre yöntemi - TS EN 1097-7
Deneyin Amacı :
Bir piknometre aracılığıyla dolgu malzemesinin tane yoğunluğunun tayininde kullanılan referans yöntemi kapsar. Testing aggregates Method for determination of aggregate impact value (AIV)
09 - Agregaların Etki Değerinin Belirlenmesi için Yöntem - BS 812:112
Deneyin Amacı :
Agreganın darbeye karşı mukavemetini belirlenmesi için deney metodunu kapsar.
10 - İnce ve İri Agregalarda Elek Analizi Deney Yöntemi -AASHTO T27
Deneyin Amacı :
AASHTO T 27'ye göre elek analizini ve AASHTO T 11'e göre No. 200'den (75 µm) daha ince malzemeleri kapsar.
11 - Los Angeles Deneyi ile Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini - AASHTO T96
Deneyin Amacı :
Agregaların parçalanma direncinin tayin edilmesidir.
12 - İnce Agregada Bağıl Yoğunluğun (Özgül Ağırlık) ve Su Emme Oranının Tayini - ASTM C128
Deneyin Amacı :
Bir miktar ince agrega tanelerinin ortalama yoğunluğunun (taneler arasındaki boşlukların hacmi hariç), nispi yoğunluğun (özgül ağırlık) ve ince agreganın absorpsiyonunun belirlenmesini kapsar.
13 - Agregaların geometrik özellikleri için deneyler - Bölüm 9: İnce tanelerin tayini - Metilen mavisi deneyi - TS EN 933-9
Deneyin Amacı :
İnce agregalarda veya gruplandırılmamış agregalarda (0-2) mm aralığının metilen mavisi değerinin (MB) tayini için bir metodu kapsar.
14 - Agregadaki Kil Topakları ve Eriyebilir Parçacıkların Tayini - ASTM C142
Deneyin Amacı :
Agregaiçerisindeki kil topakları ve gevrek parçacıkların oranının belirlenmesidir.
15 - Agregaların genel özellikleri için deneyler-Kısım 1 numune alma metotları - TS EN 932-1
Deneyin Amacı :
Sevkiyattan ve stoklar dahil olmak üzere kırma- eleme ve hazırlama tesislerindekiagregalardan numune alma metotlarını kapsar.Partinin ortalama özelliklerini temsil eden toplam numuneyi almaktır.Bu metotlar aynı zamanda numunenin bölünmesi için de kullanılabilir