Telefon: 0 554 406 95 16

ASFALT DENEYLERİ

01 - Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcılar Deney Numunelerinin hazırlanması TS EN 12594
Deneyin Amacı :
Bu standart, bitümlü bağlayıcıların özelliklerinin tayinlerinde kullanılmak amacıyla bitümlü bağlayıcılardan deney numunelerinin hazırlanmasını kapsar.
02 - Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar Yoğunluk ve Özgül Ağırlığın Ölçümü - Kılcal Kapaklı Piknometre Metodu TS EN 15326.A1
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; Belirli sıcaklıktaki bitümlü bağlayıcıların yoğunluğunu piknometre metodu kullanılarak bulunması amaçlanmaktadır.
03 - Bitümlü Karışımlar - Sıcak Asfalt Karışımları Tane Boyutu Dağılımının Tayini TS EN 12697-2
Deneyin Amacı :
Bu deney; bitümlü karışımların agregalarının tane boyutu dağılımının eleme yoluyla tayini için bir prosedürü kapsar.
04 - Bitümlü Karışımlar - Sıcak Asfalt Karışımları En Büyük Yoğunluğun Tayini TS EN 12697-5
Deneyin Amacı :
Bu deney, bitümlü bir karışımın (boşluksuz kütle) maksimum yoğunluğunu belirlemek için test yöntemlerini belirtir. Hacimsel bir prosedürü, hidrostatik bir prosedürü ve matematiksel bir prosedürü belirtir.
05 - Bitümlü Karışımlar - Sıcak Asfalt Karışımları Agrega ve Bitüm Arasındaki Bağlanmanın Tayini(soyulma mukavemeti) TS EN 12697.11
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; Agrega ve bitüm arasındaki adezyon ve bu adezyonun soyulmaya olan etkisini araştırır. Prosedürler aynı zamanda, adezyon artırıcı malzeme içeren ya da içermeyen agrega-bağlayıcı kombinasyonlarında nemin etkisini belirlemek için kullanılır.
06 - Bitümlü Karışımlar - Sıcak Asfalt Karışımları Bitümlü Numune Boyutlarının Tayini TS EN 12697-29
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; ölçüm yoluyla silindirik, dikdörtgen veya dikdörtgen olmayan bitümlü test numunelerinin boyutlarının belirlenmesi için bir test yöntemini belirtir. Test, laboratuvarda yapılmış, testere ile kesilmiş numunelere veya yoldan kesilerek alınan karot numunelere uygulanabilir.
07 - Bitümlü Karışımlar - Sıcak Asfalt Karışımları Marshall Deneyi TS EN 12697-34
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; Karışımın tasarlanan kullanım gereklerinde belirtilen yoğunluk, boşluk, stabilite ve akma özelliklerinin hepsini sağlayan Marshall katsayısını belirlemek için kullanılır.
08 - Bitümlü Karışımlar - Sıcak Asfalt Karışımları Maksimum Teorik Özgül Ağırlığının Tayini AASHTO T209
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; sıkıştırılmamış bitümlü sıcak karışımlarda 20 °C’deki maksimum özgül ağırlığın (Gmm) belirlenmesini kapsar.
09 - Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar Numune Alma TS EN 58
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; ortalama kaliteyi belirlemek için bitümlü bağlayıcılardan numune alma yöntemlerini belirtir veya ortalama kaliteden sapmaları belirlemek için.
10 - Asfalt Karışımlarındaki Bitüm Miktarının Ayrıştırılması Deneyi - Cam Ekstraktör Metodu ASTM D2172-D2172M
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; Bitümlü sıcak karışımlarda bitüm miktarının ekstraksiyon ile ayrıştırıp miktarını tespit etmeyi amaçlanmaktadır.