Telefon: 0 554 406 95 16

BETON DENEYLERİ

01 - Beton- Taze beton deneyleri- Bölüm 1 Numune alma ve yaygın kullanılan cihazlar – TS EN 12350-1
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı taze betondan, karma (kompozit) ve spot numune olmak üzere iki adet numune alma işlemlerinin belirtilmesidir.
02 - Beton- Taze beton deneyleri- Bölüm 2: Çökme (slump) deneyi - TS EN 12350-2
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı, taze betonun kıvamının çökme deneyi ile tespit edilmesidir.
03 - Beton- Taze beton deneyleri- Bölüm 6: Birim hacim kütlesi - TS EN 12350-6
Deneyin Amacı :
Bu standart hem laboratuvarda hem de arazide sıkıştırılmış taze betonun yoğunluğunun tayini için bir metodu kapsar.
04 - Beton- Taze beton deneyleri- Bölüm 7: Hava içeriğinin tayini- Basınç yöntemleri - TS EN 12350-7
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı taze betonda hava içeriğinin tespit edilmesidir.
05 - Beton- Taze beton deneyleri- Bölüm 8: Kendiliğinden yerleşerek sıkışan beton - Çökme yayılma deneyi - TS EN 12350-8
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı;kendiliğinden yerleşen beton için çökme yayılmasını ve t500 süresinibelirleme prosedürünü belirtir.,
06 - Taze beton deneyleri bölüm 9: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme-V hunisi deneyi -TS EN 12350-9
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı;kendinden yerleşen betonlarda dar bir kesitten kendi ağırlığı altında geçiş yeteneğini incelenmesi için yapılan bir deneydir.
07 - Taze beton deneyleri bölüm 10: Kendiliğinden yerleşen beton- Çökme- L Kutusu deneyi - TS EN 12350-10
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; kendiliğinden yerleşen betonun, donatılar arasından ve dar açıklıklardan, ayrışma veya blokajlanma olmaksızın akarak geçme yeterliliğinin değerlendirilmesi için kullanılır deneydir.
08 - Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 11: Kendiliğinden yerleşen beton - Elekte ayrışma deneyi - TS EN 12350-11
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; kendiliğinden yerleşen betonun ayrışmaya karşı direncinin değerlendirilmesi için kullanılır.
09 - Beton - Taze beton deneyleri - Bölüm 12: Kendiliğinden yerleşen beton - J halkası deneyi - TS EN 12350-12
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; kendiliğinden yerleşen betonun geçiş yeterliliğinin (engelleme perdesi ile ölçülen), yayılma değeri ve t500J süresinin, betonun J halkasından geçirilerek yayılması yoluyla tayini için uygulanacak deney işlemleri kapsar.
10 - Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 1: Deney numunesi ve kalıplarının şekil, boyut ve diğer özellikleri – TS EN 12390-1
Deneyin Amacı :
Bu standart, kalıba dökülerek meydana getirilmiş, küp, silindir ve prizma şeklindeki beton deney numunelerinin ve numune yapımı için gerekli kalıpların biçim, boyut ve toleranslarını kapsar.
11 - Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 2: Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve küre tabi tutulması– TS EN 12390-2
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; dayanım deneylerinde kullanılacak beton deney numunelerinin yapımı ve küre tabi tutulmasıdır.
12 - Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç dayanımının tayini– TS EN 12390-3
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; sertleşmiş beton deney numunelerinde basınç dayanımının tespit edilmesidir.
13 - Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 5: Deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini– TS EN 12390-5
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; sertleşmiş beton deney numunelerinin eğilme dayanımının tayini için yapılır.
14 - Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 7: Sertleşmiş betonun yoğunluğunun tayini– TS EN 12390-7
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; sertleşmiş beton deney numunelerinde yoğunluğunun tespit edilmesidir.
15 - Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 8: Basınç altında su işleme derinliğinin tayini– TS EN 12390-8
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; su içerisinde kür uygunlaşmış sertleşmiş betonda, basınç altında su işleme (nüfuz etme) derinliğinin tayini için yapılır.
16 - Beton - Yapıda beton deneyleri - Bölüm 1: Karot numuneler - Karot alma, muayene ve basınç dayanımının tayini – TS EN 12504-1
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı;sertleşmiş betondan karot numune alma, numunelerin muayenesi, deneye hazırlanması ve basınç dayanımının tayini için deney metodunu kapsar.
17 - Yapılarda beton deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız muayene - Geri sıçrama sayısının belirlenmesi – TS EN 12504-2
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; yaylı çelik çekiç kullanarak sertleşmiş betonda geri sıçrama değerinin (geri tepme sayısı) tayini için kullanılacak bir metodu kapsar.