Telefon: 0 554 406 95 16

ZEMİN & DOĞAL TAŞ DENEYLERİ

01 - Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) TS EN ISO 17892-1
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı;zeminlerde su içeriği yüzdesinin belirlenmesi. Bir zeminin su içeriğinin belirlenmesi işlemi, deney numunesinin sabit kütleye gelinceye kadar belirli bir sıcaklıktaki etüvde kurutulmasıyla meydana gelen kütle kaybının belirlenmesi esasına dayanır. Kütle kaybının, serbest suyun buharlaşması nedeniyle meydana geldiği ve geriye kalan kuru kütlenin katı tanelere ait olduğu kabul edilir.
02 - Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi (Sıvıya Daldırma Yöntemi) TS EN ISO 17892-2
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; Zeminlerin birim hacim kütlesinin belirlenmesi için uygulanan sıvıya daldırma yöntemini kapsar.
03 - Tane Büyüklüğü Dağılımının Belirlenmesi (Eleme Yöntemi) TS EN ISO 17892-4
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; standarda göre tane çapı dağılımı deneyini (ıslak ve kuru elek analizi deneyi) amaçlar.
04 - Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu ile Kuru Birim Hacim Ağırlığın Yerinde Tayini TS 1900-1
Deneyin Amacı :
Bu deney, ince veya orta taneli, tabii veya sıkıştırılmış zeminde kuru birim ağırlığın, 11 cm çapında bir kum boşaltma silindiri kullanılarak yerinde tayini ile ilgilidir. Bu metot, kalınlığı 15 cm'yi aşmayan ve kazıldıktan sonra göçmeden duran zemin tabakalarında kullanılır.
05 - Laboratuvarda Taşıma Oranının Tayini (CBR) TS 1900-2
Deneyin Amacı :
Bu deney, alanı 1935 mm2 olan pistonun belirlenmiş bir hızda zemine itilmesiyle elde edilen yük - penetrasyon bağıntısını kullanarak taşıma oranının bulunmasıyla ilgilidir. Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) olarak da bilinen bu deney, kalıbı ve penetrasyon pistonunun boyutları nedeniyle dane boyutu 20 mm’den küçük malzeme için elverişlidir. Bu deney, taşıma oranının % 5’ten küçük çıkacağı düşünülen zeminlerde uygulanmaz. Deney daha çok demiryolu ve havaalanı taban ve alt temel gerecinin sıkıştırılmış numunelerinde uygulanır.
06 - Plaka Yükleme Deneyi ile Zemin Taşıma Gücünün Yerinde Tayini TS 5744
Deneyin Amacı :
Bu standart, yerinde yükleme deneyleri yoluyla zeminlerin taşıma kapasitesinin belirlenmesine ait deney yöntemini kapsar. Bu deney yöntemi temel tasarımı için zemin araştırma sürecinin bir bölümü olarak kullanılabilir. Bu deney yöntemi sadece taşıma plakasının çapının yaklaşık iki katına eşit derinliğe kadar zemin hakkında bilgi verir ve sadece belirli bir zaman aralığı için yükleme etkisini göz önüne alır.
07 - Zeminde Kaliforniya Taşıma Oranının (CBR) Yerinde Tayini TS 13593
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; batma yükü yoluyla zeminin Kaliforniya taşıma oranının (CBR) yerinde belirlenmesine ait deney yöntemini kapsar. Bu deney yöntemi, taban zeminlerinin göreceli kalitesinin değerlendirilmesini de kapsar. Bu deney, alt temel ve bazı temel tabakası malzemeleri için uygulanabilir. Bu deney yöntemi yerindeki malzemelere deney yapmak için tasarlanmıştır.
08 - Zeminde K.B.H.A - Su İçeriği Bağıntısının 2,5 kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) TS 1900-1
Deneyin Amacı :
Bu deney, belirli bir metotla sıkıştırılmış bir zeminde, en büyük kuru birim hacim ağırlığı veren su muhtevasının bulunması ile ilgilidir. Bu deneyde 305 mm’den serbestçe düşen 2,5 kg’lık tokmağın sağladığı mekanik iş kullanılmaktadır.
09 - Zeminde K. B.H.A. -Su İçeriği Bağıntısının 4,5 kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji) TS 1900-1
Deneyin Amacı Bu deney belirli bir yolla sıkıştırılan zeminde en büyük kuru birim hacim ağırlığını veren su muhtevasına yakın su içeriklerinde birim hacme sığacak en büyük zemin kütlenin bulunması ile ilgilidir. Deneyde 458 mm serbest düşüş yapan 4,5 kg kütlesinde bir tokmak kullanılır.
10 - Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tayini TS EN 1926
Deneyin Amacı :
Bu standart, doğal taşların tek eksenli basınç dayanımının tayini için bir yöntemi kapsar.
11 - 12 - 13 - 14 - Gerçek Yoğunluk Tayini (Yöntem A Piknometre) , görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini TS EN 1936
Deneyin Amacı :
Bu deneyin amacı; doğal taşların gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk ve açık ve toplam gözenekliliğinin tayinine dair yöntemleri kapsar.